Kowalczyk BHP-PPOŻ.

 Celem firmy jest specjalistyczne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oparte na doświadczeniu i zaangażowaniu. Organizujemy szkolenia bhp, szkolenia przeciwpożarowe oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Przygotowujemy dla Klientów Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego. Zajmujemy się sprzedażą sprzętu gaśniczego oraz przeglądami, legalizacją gaśnic i konserwacją hydrantów. Do pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów używamy najnowocześniejszych sprzętów posiadających odpowiednie świadectwa wzorcowania.