Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacyjne

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracowują wykwalifikowani specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w branży pożarniczej w oparciu o materiały udostępnione przez Klienta, wizję lokalną obiektu i na podstawie obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i polskich norm.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest zbiorem zasad i obowiązków właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia stanowi ona cenne źródło informacji pozwalające na skuteczne przeprowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych. Bardzo ważną, integralną częścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego są plany ewakuacyjne. Obrazują one przede wszystkim:

  • drogi i kierunki ewakuacji, miejsce zbiórki,
  • rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych i wyłączników prądu,
  • lokalizację charakterystycznych pomieszczeń budynku,
  • miejsce w którym w danej chwili człowiek się znajduje – „TU JESTEŚ”.