Ochrona danych osobowych

Oferujemy wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz jej wdrożenie, a także stałą współpracę – outsourcing.
 
Decydując się na outsourcing z zakresu ochrony danych osobowych - ABI oferowany przez naszą firmę, otrzymują Państwo kompleksową opiekę techniczną.
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego projektu, połączone ze szczegółową analizą.
 
W ramach przejęcia funkcji ABI oferujemy:

 • opracowanie i aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych (m.in. Polityka Bezpieczeństwa z załącznikami, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, a także przygotowywanie klauzul, regulaminów itp.);
 • przygotowywanie lub opiniowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • przeprowadzenie audytów spełniania przepisów o ochronie danych osobowych;
 • sporządzanie sprawozdań z ochrony danych osobowych;
 • przeprowadzanie czynności przewidzianych dla ABI w odpowiednich procedurach wewnętrznych;
 • koordynacja działań związanych z zarządzaniem ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych;
 • konsultacje z zakresu ochrony danych osobowych;
 • prowadzenie ewidencji upoważnień oraz nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych;
 • prowadzenie rejestru wydanych upoważnień;
 • wydawanie i cofanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • kontakt z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zarówno w kwestiach związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych, skarg na administratora, kontroli GIODO, czy w sytuacji wystąpienia incydentów.