Outsourcing

Praktycznym rozwiązaniem dla firm i instytucji, pozwalającym przestrzegać zmieniające się przepisy z dziedziny bhp i ppoż. jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Powierzając nam pełnienie służby zajmiemy się kompleksowo tematami bhp, ppoż. i pierwszej pomocy. Dopilnujemy aktualności szkoleń, przeszkolimy na bieżąco pracowników, zadbamy o aktualność i kompletność dokumentacji, a także zajmiemy się konserwacją sprzętu gaśniczego.

 

 

Podstawę prawną działalności służby bhp stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.)