Przeglądy, legalizacja i konserwacja

Legalizacja gaśnic (przeglądy i konserwacje)

Zgodnie z przepisami i zaleceniami producentów gaśnic ich przeglądu należy dokonywać co najmniej raz w roku oraz poddać remontowi raz na pięć lat ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych.
Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność. W przypadku gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu zabieramy ją do warsztatu serwisowego, a jeśli istnieje taka potrzeba zostawiamy gaśnice zastępcze. Przeglądy wykonują specjaliści posiadający aktualne uprawnienia.

 

Hydranty (badania wydajności i ciśnienia)

Wykonujemy roczne pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych. Po zakończonych pomiarach przygotowujemy dokumentację zgodną z PN-EN - protokół badania wydajności i ciśnienia. Do pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów używamy najnowocześniejszych sprzętów posiadających aktualne świadectwa wzorcowania oraz dopuszczenia CNBOP, które zawsze dołączone są do protokołu z pomiarów. Posiadamy aktualne uprawnienia do wykonywania badań hydrantów, które również dołączane są do protokołu z pomiarów.

 

Próby ciśnieniowe węży hydrantowych

Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych zgodnie z Polskimi Normami. Wszystkie węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych w obiektach powinny, zgodnie z przepisami, być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat.